Vresy a vresovce - kto sa v tom má vyznať ?

23.03.2020
Vresy a vresovce - kto sa v tom má vyznať ?

Obe tieto dreviny sú blízko príbuzné nielen botanicky, ale aj menom. Niekedy táto verbálna príbuznosť vnáša do sveta týchto rastlín mierne zmätky. Pritom to nie je až také zložité, ako to vyzerá. Vresy (Calluna) - označené číslom 1 - kvitnú od konca leta až do polovice jesene. Rod vres má iba jediný druh - všetky farebné a tvarové odchylky sú len odrody druhu vres obyčajný (Calluna vulgaris). Vres má veľmi široký areál, rastie od Pyrenejského poloostrova až po Škandináviu, na východ zasahuje až po Sibír.
Vresovec (Erica) - na obrázku č. 2 - je naopak rodom veľmi bohatým - je popísaných skoro 900 druhov, ktoré rastú takmer po celom svete, v trópoch aj v subtrópoch. Druhy a hlavne kultivary, ktoré dokážu bezproblémovo vegetovať v našom klimatickom pásme kvitnú od konca zimy až do polovice jari. Je to veľmi dekoratívna rastlina, ktorá dáva medzi prvými významnú obživu čmeliakom a včelám.
Oba druhy patria ku kyslomilným rastlinám, najlepšie sa im bude dariť v zmesi rašeliny s pieskom na slnečnom mieste. Čoskoro sa ešte k vresovcom vrátime a predstavíme vám pre zaujímavosť ešte niekoľko exotických druhov.

Vresy a vresovce - kto sa v tom má vyznať ?