Půdopokryvné trvalky brání plevelům v růstu a snižují vypařování vláhy z půdy.

08.02.2019
Půdopokryvné trvalky brání plevelům v růstu a snižují vypařování vláhy z půdy.

Existuje celá řada možností, jak si poměrně jednoduše a také ne příliš draze lze vylepšit život na zahradě. Jedním z fenoménů, které toto zvládnou, jsou tzv. půdopokryvné trvalky. Když se dobře vyberou, tak zvládnou za poměrně krátké období vytvořit hustý porost nad povrchem půdy, který dále „funguje“ už bez dalších velkých přičinění člověka. To, že tyto rostliny umí i kvést, nebo být jinak hezké, to už je bonus navíc. Prvořadé je praktické hledisko – půdopokryvné trvalky brání plevelům v růstu, snižují vypařování vláhy z půdy a často i půdu chrání proti erozi. Aby to vše fungovalo dobře, je důležité sázet do dobře odplevelené půdy. Ta musí být také dobře kyprá, aby se oddenky těchto rostlin snadno dostávaly půdou dále od mateřské rostliny. Poslední, ale velmi důležitá věc je, být při výsadbě trochu velkorysý a vysadit rostliny na místo v dostatečném počtu. V případě trvalek to bývá obvykle 7 – 12 rostlin na m². Půdopokryvné trvalky se hodí do předních částí záhonů, ale také na různá místa, kde by pěstování a údržba běžného trávníku byla zdlouhavá, nepraktická, nebo obtížná.

Na obrázku jsou tyto druhy – vlevo nahoře kakost (slovensky pakost) – Geranium macrorhizum

Vpravo nahoře – mochnička (slovensky valdštajnka) – Waldstenia ternata

Oba dolní snímky – kakost (slovensky pakost) – Geranium x cantabrigiense