Prečo sa natierajú kmene stromov na bielo?

19.11.2020
Prečo sa natierajú kmene stromov na bielo?

Je to stará záhradnícka technika, ktorú poznali už naši prarodičia. Dôvod tohoto zákroku je veľmi jednoduchý. Biela farba chrán i strom od mechanického poškodenia. Stromy, respektíve ich kmene sa natierajú bielou farbou obvykle 2 x. Prvý raz pred zimou a druhý krát na jej konci. Pokiaľ kmene nie sú natreté stáva sa v teplých zimných dňoch a ešte viacej v predjarí, že tmavá borka stromov (kôra) sa pri plusových teplotách príjemne ohreje. V noci však dôjde k prudkému poklesu teploty a borka sa prudko ochladí. Tým dojde v borke k pnutiu a kôra stromu praskne. Tým sa vytvorí tzv. marazová doska, ktorá sa sice časom dokáže zahojiť, ale medzitým sa stane vstupnou bránou pre hubové ochorenia rôzneho typu. Ochranným bielym náterom dosiahneme toho, že kmeň sa tak neohreje, čím strom ochránime pred mechanickým poškodením a drevokaznými hubami.

foto č. 1 - Biely náter na kmene stromov sa aplikuje za suchého počasia - obvykle na sklonku zimy a v predjarí.

foto č. 2 - Mrazová doska na kmeni javora. Po oboch stranách je vidieť, ako sa borka hojí. Hojivý proces ale trvá niekoľko rokov, medzitým je strom vystavený veľkým bezpečnostným rizikám.

foto č. 3 - Prítomnosť drevokazných druhov húb na takto poškodenom kmeni je velmi pravdepodobná.

Prečo sa natierajú kmene stromov na bielo?
Prečo sa natierajú kmene stromov na bielo?