Majú sa trávy pred zimou zväzovať ?

05.12.2020
Majú sa trávy pred zimou zväzovať ?

Hlavným kandidátom na zviazanie listov pred zimou býva tzv. pampová tráva (Cortaderia selloana) . Tá je na zimnú vlhkosť veľmi citlivá a ochrana z jej vlastných listov je účinná a žiadúca.

Ďalšie vysoké trávy, kam patria hlavne ozdobnice (Miscanthus) sa zväzujú z iného dôvodu. Že by v zime vyhnili od nadmernej vlhkosti sa môže prihodiť, ale je to veľmi neobvyklé. V druhej polovici zimy sa ale vysoké steblá začínajú uvoľňovať od pôdy a v záhrade tak môže ľahko vzniknúť neporiadok. To by ešte mohli spôsobiť aj rôzne kultivary rodu proso (Panicum virgatum), prípadne aj iné skupiny menej pestovaných tráv. Z tohto pohľadu je tieto druhy prípustné zväzovať, ale netreba to robiť to príliš skoro. Má to hlavne estetické dôvody. Trávy ku koncu roka totiž vstupujú do svojho najkrajšieho obdobia, práve teraz vynikne najviac ich krása – štruktúra, ale aj farebnosť, ktorá je v rámci hnedých, žltých a sivých odtieňov veľmi rozmanitá.

Zväzovanie väčšiny druhov vysokých tráv je sice možné, ale nie je bezpodminečne nutné.

Majú sa trávy pred zimou zväzovať ?
Majú sa trávy pred zimou zväzovať ?