Listopad patří k nejlepším měsícům pro základní zpracování půdy.

15.11.2020
Listopad patří k nejlepším měsícům pro základní zpracování půdy.

Listopad, ale podle počasí i začátek prosince patří k nejlepším měsícům pro základní zpracování půdy. Je to nejlepší čas pro rytí a zapravení chlévského hnoje či kompostu. Mnozí majitelé mohou mít "technický" problém hnůj sehnat nebo ho dopravit na zahradu. Pro obohacení půdy, ale zejména vylepšení její struktury může posloužit ještě jedna, mnohem dostupnější surovina - a to je běžné listí z listnatých dřevin. Stačí toto listí navést na záhon, zarýt ho a případně podle možností na záhon navést alespoň slabou vrstvu domácího kompostu. Takto zpracované listí pomůže písčitým půdám lépe hospodařit s vodou a těžkým jílovitým půdám dodá vzduch. Při opakovaném použití několik let je naděje, že z nepěkné půdy vznikne půda úrodná a krásná. Navíc je to velká výzva pro žížaly, neboť je donutí listí zpracovat a dostat ho hlouběji do půdního profilu. Bohatou aktivitou žížal dojde navíc ke vzniku drobných chodbiček, které zase umožní rychlé a účinné vsakování dešťové vody.

Listopad patří k nejlepším měsícům pro základní zpracování půdy.
Listopad patří k nejlepším měsícům pro základní zpracování půdy.