Letní přesazování listnatých keřů.

23.05.2020
Letní přesazování listnatých keřů.

Ano, nezní to moc důvěryhodně, neboť skoro každý ví, že keře se přesazují na podzim, či začátkem jara. Život ale občas přináší situace, kdy se do zahrady musí zasáhnout v období vegetace. Rostliny, které rostou na místě se musí vyjmout - stává se tak při stavebních pracích, rekonstrukcích a pod. Zdálo by se, že keře vyjmuté v období vegetace jsou odsouzeny k zániku. Dají se ale často zachránit, alespoň většina druhů.
1. Před přesazením rostlinu vydatně zalijte. Díky tomu zůstane kořenový bal kompaktní a při vyjmutí je větší šance, že se nerozpadne.
2. Keř hluboce seřízněte. Výrazně se tím zmenší odpařovací plocha, ztráty vody u rostliny se tím zmenší na minimum.
3. Opatrně rostlinu z půdy vyjměte, snažte se udržet zemní bal pohromadě.
4. Přestěhujte přesazované keře na místo, kde zůstanou na přechodnou dobu, než je budete moct vysadit zpátky do půdy. Optimální je, když je místo přechodného pobytu alespoň částečně ve stínu.
5. Jestli je přesazovaných rostlin více, můžete je naskládat těsně k sobě, zvláště, jestli je šance, že se za krátkou dobu vysadí na definitivní stanoviště.
6. Kořenové baly prosypte hmotou, která udrží vlhkost a bude chránit zemní baly od přímého slunce. Použít se může kompost (na obrázku), půda, substrát, mulčovací kůra, případně i písek.
7. Na závěr rostliny dobře znovu zalijte a udržujte je stále vlhké.

Letní přesazování listnatých keřů.
Letní přesazování listnatých keřů.
Letní přesazování listnatých keřů.
Letní přesazování listnatých keřů.
Letní přesazování listnatých keřů.
Letní přesazování listnatých keřů.
Letní přesazování listnatých keřů.