Je možné jedovaté rostliny dávat na kompost ?

26.10.2020
Je možné jedovaté rostliny dávat na kompost ?

Nedávno jsem dostal otázku, která se mi na první pohled jevila až jako trochu nepatřiční. Týkala se toho, jestli je možné jedovaté rostliny, respektive jejich zbytky, dávat na kompost, který se posléze může používat i pro pěstování zeleniny. O odpovědi jsem byl okamžitě přesvědčený, byl jsem si téměř jistý, že je to možné a také že je to bezpečné. Než jsem se ale odhodlal k odpovědi, přeci jenom u mě na chvilku zavládl pocit nejistoty. Jak to je doopravdy? Nemýlím se náhodou?

Nakonec to dopadlo tak, že jsem se dlouho snažil najít potvrzení mé domněnky. Ano, je to jak jsem myslel. Jedovaté látky obsažené v rostlinách kompostovacím procesem degradují. Pokud byste ale přece jenom chtěli mít ještě větší jistotu a pokoj duše, že vše děláte správně, našel jsem v této věci ještě jedno doporučení. Než třeba jehličí z tisového živého plotu vložíte na kompost, dejte je stranou na samostatnou hromádku a dobře ho prolijte. Pak celou hromadu přikryjte fólií či nějakou plachtou a nechte ležet pár dnů. Pod plachtou dojde k rychlému zapaření organické hmoty, co ještě více uspíší její rozklad, včetně rozpadu jedovatých látek. Poté můžete vše přenést na kompost, co jste začali, příroda pomalu bezpečně dokončí. Pavel Chlouba