Jak využít dřevný popel v zahradě.

30.03.2021
Jak využít dřevný popel v zahradě.

Mnoho majitelů zahrad zajímá, jakým způsobem a jestli vůbec lze použít dřevný popel v zahradě. Kolem něj je rozšířeno hodně polopravd a mýtů. Pokusím se tedy uvést tyto informace do pořádku.

Dřevný popel je hmota, kterou mnozí považují za výborné hnojivo. Ano, ale...

Dřevný popel obsahuje hodně draslíku, vápníku a často i hodně stopových prvků. Má tedy význam zejména tam, kde je žádoucí upravit hodnotu ph půdy směrem nahoru. Dřevný popel je velmi zásaditý a úprava ph půdy je jeho prostřednictvím velmi intenzivní. Používá se tedy jen tehdy, jestli je půda kyselá a je zájem udělat z ní půdu zásaditou, či alespoň neutrální. Doporučuje se tedy dřevním popelem hnojit jenom půdy kyselé, aby nedošlo znehodnocení půdy. Hnojivá dávka by se měla pohybovat v rozsahu max. 50-70 g popela na metr čtvereční, obvykle ne častěji než jednou za rok. Další případná aplikace by měla probíhat jenom po chemickém rozboru půdy, z něhož by vyplynulo, že další aplikace je opodstatněná. Po rozsypání dřevního popela se doporučuje popel zapravit do půdy. Dřevní popel lze v malých dávkách přidávat i do kompostu, ale vždy je zapotřebí pamatovat, že tím se zvyšuje jeho hodnota ph. Při nerozumném používání dřevného popela může tato hmota napáchat více škody než užitku.