Indigo je barvivo, které dalo džínám modrou barvu.

06.08.2020
Indigo je barvivo, které dalo džínám modrou barvu.

Jak dostaly džínsy modrou barvu? Dalo jim ho indigo - známé modré barvivo. Získávalo se z rostliny stejného jména - tedy přesněji z druhu Indigofera tinctoria. Je to velká bylina z čeledi bobovitých - dorůstá do výšky až kolem 2 m. Výroba modrého barviva byla operace, která měla několik fází. Ve velkých vanách či nádržích se máčely čerstvé natě indiga posečené těsně nad zemí.Voda, která se ke koupání natí užívala se krátce nato zbarvila - ovšem ne do modré, ale do žluté barvy. Až pomoci různých činidel docházelo k oxidaci žluté barvy a vznik typického indiga modré barvy. Tato barva se opravdu používala k barvení džín, ale i pracovního oblečení a námořnických oděvů. Indigo jako zdroj modré barvy už význam příliš nemá, nahradily ho syntetické materiály indigu velmi podobné. Nadále se ovšem využívá jako léčivá rostlina a také jako mimořádně prospěšná rostlina zemědělská. Na jejich kořenech prosperují dusíkaté bakterie, které snižují potřebu použití umělých dusíkatých hnojiv. Jejich natě jsou velmi dobrým typem zeleného hnojení. Indigo je i cennou předplodinou při pěstování rýže i jiných důležitých rostlin.

Indigo je barvivo, které dalo džínám modrou barvu.