Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

3

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI 

|

 JARO2019

|

www.zahradnicentra.eu

také někdy nazývaný jako manuka nebo

balmín košatý, je blízce příbuzný s tzv. Tea

Tree (

Melaleuca

alternifolia

). Pěstování

je podobné jako u většiny dalších přenos­

ných rostlin. Od pozdního jara až do podzi­

mu pěstujeme Leptospermum na slunném

místě venku, na zimu je nutné rostlinu

umístit do chladné, ale světlé místnosti,

kde se teplota udržuje nad nulou.

Liriodendron tulipifera

liliovník tulipánokvětý

Liliovník pochází z východní části USA,

kde tvoří přirozenou součást místních

lesů. Je to mohutný strom, jehož listy

mají charakteristický tvar s výraznými la­

loky. Koncem jara vykvétá velmi nápadný­

mi a krásnými květy, které jsou atraktivní

pro včely. Při detailním pohledu na květ

je patrná jeho příbuznost s magnólií. Li­

liovník dobře zvládá nástrahy městského

prostředí a dá se proto pěstovat i v oblas­

tech se znečištěným ovzduším. Mimořád­

ně ozdobný je liliovník na podzim, kdy jeho

listy získávají nádherné zlatě žluté vybar­

vení. V Americe je považovín za cennou

hospodářskou dřevinu, neboť jeho dřevo

je vhodné pro výrobu nábytku.

Acer palmatum

‘Shaina‘ –

javor dlanitolistý

Javordlanitolistý, označovanýčasto jako

japonský nebo asijský javor, je v našich za­

hradách zastoupen obrovským množstvím

různých odrůd. Je to způsobeno jeho vel­

kou genetickou variabilitou. Červenolisté

formy tohoto druhu jsou velmi atraktivní

a oblíbené. I mezi nimi jsou ale patrné vel­

ké rozdíly. Odrůda ‘Shaina‘ se od ostatních

běžně dostupných odrůd liší hned na první

pohled. Její listy jsou menší i jemnější, navíc

jejich vybarvení je velmi syté. Mimořádnou

vlastností této odrůdy je vynikající odol­

nost vůči přímému slunečnímu svitu. Roste

poměrně pomalu a kompaktně, dorůstá ob­

vykle pouze do velikosti kolemdvoumetrů.

Při výsadbě všech odrůd těchto javorů do­

přejte rostlinám humózní, dobře propust­

nou amírně kyselou půdu.

Sciadopitys verticilata

pajehličník

Svět jehličnatých dřevin je mnohem

bohatší, než se jeví na první pohled. Mezi

jehličnany se dá najít mnoho kuriozit

a zajímavostí. Jednou z nich je pajehlič­

ník (slovensky dáždnikovec). Tento po­

zoruhodný jehličnan obývá vysoké hory

jižního Japonska, kde se vyskytuje v nad­

mořských výškách od 500 do 1 000 metrů.

Roste v oblastech, kde velmi často prší

a kde je stálá vysoká vlhkost vzduchu.

Podobné podmínky tedy vyžaduje i při

pěstování u nás. Pajehličník si lépe poradí

se silnou zimou než s příliš horkým létem.

Při dostatečné vlhkosti dobře roste i na

slunci, u nás se ale doporučuje vysazovat

ho spíše na polostinná stanoviště, kde tak

netrpí horkem. Ve své domovině dorůstá

až do výšky nad 20 metrů, u nás roste

mnohem pomaleji a do podstatně men­

ších rozměrů.

Leptospermum scoparium

Sciadopitys verticilata

Liriodendron tulipifera

Acer palmatum

‘Shaina‘