Vyberte si svého zahradníka
v Česku a na Slovensku

Novinky ze zahradnictví

Přesazování vzrostlé hortenzie

Někdy život přináší situace, kdy je zapotřebí přesadit rostlinu v období, které není právě vhodné. Je to i případ hortenzie velkolisté (Hydrangea macrophylla – sk hortenzia kalinolistá) na našich fotografiích. Rostla na nevhodném místě a musel být přesazena. Za ideálních okolností by se přesazování mělo realizovat až v bezlistém stavu. Pokud by ovšem tato konkrétní rostlina nebyla přesazena, byla by zlikvidována. Pokud má rostlina v čase přesazení ještě listy, musí být několik dnů před přesazením vydatně zalita. Při přesazování dbáme na to, aby zemní bal zůstal co nejméně porušený. Na novém stanovišti je nutné rostlinu výrazně ostříhat. Je důležité odstranit velké množství listové plochy, aby se výrazně zmenšila odpařovací plocha – tím se sníží ztráta vody a rostlina má větší naději na přežití. V případě hortenzie velkolisté je potřeba uchovat pevné letorosty, které pokvetou v příštím roce. Proto se nejkvalitnější výhony ponechají zcela bez zásahu, méně kvalitní, konkurenční či poškozené výhony se odstraňují těsně nad zemí. Po přesazení se na novém stanovišti rostlina opět vydatně zalije.

Více →

21.10.2016

Ochrana hladiny přírodního jezírka

Jedním z největších problémů přírodních bazenů (biotopů) bývá podzimní ochrana proti padajícímu listí. To ve velkém množství výrazně zhoršuje kvalitu vody. Většinou se to řeší tak, že k blízkosti koupacích jezírek se stromy nevysazují, nebo jen vzácně. Zajímavou inspiraci, jak tuto situaci vyřešit jsme objevili v rakouském Tullnu, v areálu přírodních zahrad. Tam místní zahradníci použili ochrannou síť, kterou napnuli na lehkou, plovoucí konstrukci. Aby konstrukce zůstala nad hladinou, použili plášť pneumatiky ukotvený ke dnu. Přes tuto konstrukci pak natáhli ochrannou síť, která byla pomocí tažných lanek napevno ukotvena ke břehům jezírka. Je to řešení, které je trochu pracné, ale umožňuje vedle sebe existenci přírodního koupaliště i vzrostlých listnatých stromů.

Více →

18.10.2016

Kde nás najdete